IN KỸ THUẬT SỐ

in-bat-quang-cao

In Bạt Quảng Cáo

Chỉ từ 23.000đ /m2

mau-bang-ron-chuc-mung-nam-moi

Băng Rôn Tết

Chỉ từ 20.000đ /m2

backdrop-background-tat-nien

Backdrop - Background Tất Niên

Chỉ từ 20.000đ /m2

in-poster

In Poster

Chỉ từ 49.000đ /Tấm

in-banner

In banner

Chỉ từ 89.000đ /Tấm

in-bat-hiflex

In Bạt Hiflex

Chỉ từ 23.000đ /m2

bang-ron-khai-truong

Băng Rôn Khai Trương

Chỉ từ 95.000đ /Tấm

in-bang-ron

In Băng Rôn

Chỉ từ 95.000đ /Tấm

in-decal

In Decal

Chỉ từ 59.000đ /1m2

in-decal-trong

In Decal Trong

Chỉ từ 59.000đ /1m2

decal-mo

Decal Mờ

Chỉ từ 49.000đ /1m2

decal-trang-tri

Decal Trang Trí

Chỉ từ 99.000đ /1 Bộ

in-standee

In Standee

Chỉ từ 69.000đ /Tấm

in-pp

In PP

Chỉ từ 59.000đ /1m2

in-formex

In Formex

Chỉ từ 36.000đ /Tấm

hashtag-cam-tay

Hashtag Cầm Tay

Chỉ từ 39.000đ /Cây

in-tem-nhan

In Tem Nhãn

Chỉ từ 90đ /Tem

in-canvas

In Canvas

Chỉ từ 89.000đ /1m2

in-backlit-film

In Backlit Film

Chỉ từ 89.000đ /1m2

bien-mica

Biển Mica

Chỉ từ 99.000đ /Biển